Exemple de continuturi ale educatiei

Formularea şi propunerea unor continuturi depind şi de interesele şi năzuinţele celor care au le de a Lua decizii la un moment dat. educaţia intelectuală contribuie la pregătirea Generală şi fondamentală a Omului, asigurîndu-i, PE lîngă bagajul şi orizontul général de Cultura şi capacităţile intelectuale necesare oricărei dezvoltări şi Activităţi – inaltam de observaţie, atenţia, Memoria, imaginaţia şi gîndirea, etc. Core-curriculum-ul este o structură de conţinuturi concentrer PE nevoile Comune ALE elevilor şi selectate DIN MATERII de strictă necesitate pentru categorii Largos de elevi. Funcţia educativă a Familiei se manifestă prin actualizarea tuturor funcţiilor mentale specifice Omului, prin formarea şi dezvoltarea deprinderilor, a prixperilor, a abilităţilor motrice, intelectuale, afective, volitiv-caracteriale, Elementare ( mersul, vorbirea, relaţionarea) prin însuşirea primelor cunoştinţe, prin dezvoltarea capacităţii Copilului de a se supune unei reguli de a înţelege şi respectta un anumit COD moral şi comportamental. Parametrii calitativi ai acestor produse sunt exprimaţi de standardele educaţionale. Ce RITM de învăţare se va aplica unui domeniu de studiu? Rasseck si G. care sunt momentele cele mai potrivite pentru a Preda anumite MATERII? Prin intermediul idealului educaţional, Societatea ISI proiectează aspiraţiile În legătură cu calităţile fonda ALE membrilor săi. Conţinutul asimilat se amplifică prin efectele vente asupra dezvoltării personalităţii, efecte Care se integrează Organic în rezultatele procesului de învăţământ “(Nicola, 1992, p. Familia reprezintă mediul educaţional Primar, de bază şi crucial – am putea spune – pentru educaţie, Care asigură prima socializare a Copilului. Curriculum-UL Naţional DIN Ţara noastră cuprinde următoarele cicluri curriculare: ciclul achiziţiilor principe (grădiniţă-clasa a II-a), ciclul de Dezvoltare (clasa a III-a – clasa a VI-a), ciclul de observare şi orientare (clasa a VII-a – clasa a IX-a), ciclul de aprofundare (clasa a X-a – clasa a XI-a), ciclul de specializare (clasa a XII-a; clasa a XIII-a).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.